top of page

Kundeportefølje som gjør en forskjell

Mental helse ungdom

Mental Helse Ungdom jobber for økt åpenhet om psykisk helse. De gjør det de kan for å forebygge psykiske plager og har et godt psykisk helsetilbud. 

MHU.png

Stiftelsen Fyrlykta

Fyrlykta skreddersyr tiltak for utsatte barn, unge og deres familier, og setter alltid barnets beste først. Selskapet rekrutterer, gir opplæring og veileder forterhjem og beredskapshjem

Fyrlykta.png

Prematurforeningen 

Prematurforeningen jobber for premature barn og deres familier. Foreningen gir hjelp, støtte og nyttig informasjon til foreldre med barn som er født for tidlig. 

PF.png

Bodø og Omegns Turistforening

Bodø og Omegns Turistforening (BOT) legger til rette for at du kan komme deg ut i naturen og oppleve gleden ved å drive friluftsliv. De jobber for at flest mulig skal komme seg ut på tur. 

New Project (34) (1).png

Stiftelsen Nobels Fredssenter

Nobels Fredssenter er Nobels fredspris´ ansikt utad. Gjennom Nobel fredsprisvinnernes ideer og arbeid ønsker senteret å inspirere besøkende til små og store endringer for en fredeligere verden. 

NPC_logo-removebg-preview (1).png

Foreningen Pådriv

Pådriv skaper bærekraftig stedsutvikling. de ønsker å gjøre det enklere for personer, virksomheter og kommuner å bidra til bærekraftig endring. 

pådrvi_logo-removebg-preview (1).png

Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplantert

Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte (LNT) arbeider for å ivareta nyresyke, dialysepasienter og transplantertes interesser. 

LNT (1).png

Stiftelsen Kunsternes hus

Kunstnernes Hus er et av Norges viktigste visningssteder for å formidle samtidskunst. Stiftelsen tar ansvar for å verne om kunstnerisk ytringsfrihet og kunstens plass i offentligheten

KH (1).png
bottom of page